Θέατρα στην περιοχή Ακαδημία Πλάτωνος

Το Καφενείο Στην Ακαδημία Πλάτωνος

Διεύθυνση: Μοναστηρίου 140 10442 Αθήνα
Τηλ: 21 1221 7260 , Email: [email protected]
www.european-village.org/contact.asp
Πληροφορίες