Λήξη προθεσμίας υποβολής έργων για το 3ο Φεστιβάλ διαρκείας ελληνικού θεατρικού έργου 21ου αιώνα

Το ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ και η καλλιτεχνικά υπεύθυνη του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΛΕΙΑ ΒΙΤΑΛΗ ανακοινώνουν ότι η προθεσμία υποβολής έργων για κρίση και συμμετοχή στο 3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ λήγει στις 30 Απριλίου 2016.

Οι συγγραφείς που επιθυμούν να υποβάλουν έργα τους, παρακαλούνται να τα αποστέλλουν στο [email protected], αποστέλλοντας ταυτοχρόνως πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του φεστιβάλ μαζί τους (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο).