Αίθουσα 3Α

    Λεωφόρος Καποδιστρίου 116 & Ελευθερίας 1
    210 283 6763

    Τρέχουσες Παραστάσεις

    

    Δεν βρέθηκαν παραστάσεις