Αρχική Ίχνος – Χώρος Πολιτισμού

    Ίχνος – Χώρος Πολιτισμού

    Διεύθυνση
    Κολοκοτρώνη 30, Πειραιάς
    Τηλ: 211 7900711
    Πρόσβαση

    Δημόσια συγκοινωνία
    ερχόμενος άπο Αθήνα όταν μπαίνουμε για κέντρο Πειραιά το πρώτο φανάρι δεξιά

    Τρέχουσες Παραστάσεις

    

    Λευκές σελίδες

    από 26/11
    Ημέρες: Δευτέρα

    Μέσα από την κωμική προσέγγιση μιας τραγικής ιστορίας οι δύο ήρωες παρουσιάζουν ο καθένας την δική του εκδοχή οδηγώντας μας στην ανατροπή και το αληθινό μήνυμα...

    Περισσότερα