Θέατρα στην περιοχή Νέα Ιωνία

Ανοιχτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης

Διεύθυνση: Μενεμένης 5, Νέα Ιωνία (στάση Πευκάκια)
Τηλ: 210 2778618
Πληροφορίες