Αλλυλεγγύη | Μαθήματα Α' κύκλου

Διάρκεια Α’ κύκλου: 24 Σεπτεμβρίου έως 14 Δεκεμβρίου 2018

Δείτε εδώ το εβδομαδιαίο  πρόγραμμα μαθημάτων που φιλοξενεί η «Αλληλεγγύη».

Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το πρόγραμμα κοινωνικής δράσης «Αλληλεγγύη» επιστρέφει στο Βρυσάκι, Χώρο Τέχνης και Δράσης που συνεχίζει να αποτελεί ζωντανή κοινότητα και κυψέλη γνώσης.

Το πρόγραμμα, ως γνήσιο τέκνο της ανάγκης, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 βασισμένο σε μια ιδέα: τη δημιουργία ενός δικτύου αλληλοβοήθειας, με την εθελοντική προσφορά μαθημάτων, ανοιχτά προς το κοινό. Τα μαθήματα αφορούν σε πολλές θεματικές ενότητες και αποσκοπούν στην κατάρτιση των συμμετεχόντων, στην απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά και στη σύσφιξη των μελών της κοινότητας μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά.

Τα μαθήματα αποκτούν εργαστηριακή μορφή με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Στο τέλος της περιόδου του προγράμματος, μαθητές και καθηγητές κάθε τμήματος επιχειρούν να παρουσίασουν στην κοινότητα ένα δείγμα από τη δουλειά και όσα κατέκτησαν από κοινού καθ’όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.

Η περίοδος εγγραφών για τα μαθήματα του Α’ κύκλου είναι από 10 έως 14 Σεπτεμβίου 2018, 12.00-17.00, όπου απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερόμενων. (Μετά τη λήξη της παραπάνω περιόδου δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση εγγραφών.)

Δεν υπάρχει Χάρτης
Για περισσότερες πληροφορίες ή κρατήσεις παρακαλούμε μεταβείτε εδώ