Ανοιχτή Ακρόαση από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Το ΚΘΒΕ στην Εκπαίδευση», με κωδικό ΟΠΣ 5010975, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, θα πραγματοποιήσει κατά την εαρινή περίοδο 2018-2019 εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολικές τάξεις δημοτικού και γυμνασίου-λυκείου.
Για το σκοπό αυτό οργανώνεται Ανοιχτή Ακρόαση, τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, σε χώρο του ΚΘΒΕ. Στην ακρόαση θα είναι παρόντες, οι σκηνοθέτες και οι θεατροπαιδαγωγοί που ανέλαβαν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΘΒΕ για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κ.κ. Έλλη Κατωδρύτου, Ιωάννα Λιούτσια, Δήμητρα Μαυρίδου και Αλέξανδρος Ράπτης.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται επαγγελματίες ηθοποιοί, άνδρες και γυναίκες, σκηνικής ηλικίας από 15 έως 35 ετών και άνδρες ηθοποιοί, σκηνικής ηλικίας έως 35 ετών, που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος, να αποστείλουν έως την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου, ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected], βιογραφικό σημείωμα και 1 φωτογραφία με ΘΕΜΑ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ”. Επειδή η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί σε δύο κύκλους θα χρειαστεί οι ηθοποιοί να είναι παρόντες και τις δύο ημέρες της ακρόασης.

Διαβάστε ολόκληρη την Ανακοίνωση