Θέατρα στην περιοχή Κάλαμος

Στης Δήμητρας την αυλή

Διεύθυνση: Καλάμου 38, Καπανδρίτι Αττικής
Τηλ: 2295 053751
Πληροφορίες