Θέατρα στην περιοχή Κολωνάκι

Δημήτρης Χορν

Διεύθυνση: Αμερικής 10, Αθήνα
Τηλ: 211 1000 365, 210 3612500
Πληροφορίες