Θέατρα στην περιοχή Ορεστιάδα

Υπαίθριο δημοτικό θέατρο (Νέας Ορεστιάδα)

Διεύθυνση: Ορέστου 76, 682 00 Ορεστιάδα
Τηλ:
Πληροφορίες