Ακρόαση από το Γιώργο Κατσίφη για άντρα ηθοποιό

Ο Κατσιφης Γιώργος αναζητάει ηθοποιό ερμηνευτικής ηλικίας 35-40 χρόνων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσώπου για έργο του που θα παρασταθεί στην Αθήνα. Βιογραφικά στο [email protected].
Θα πραγματοποιηθεί ακρόαση την Κυριακή 15/ 12.