Ακρόαση για άντρες και γυναίκες ηθοποιούς – εμψυχωτές/παιδαγωγούς (ηλικίες 20 -35) για διαδραστικές παραστασείς για παιδιά

Η Ομάδα των Πέντε Εποχών αναζητά άντρες και γυναίκες ηθοποιούς – εμψυχωτές/παιδαγωγούς (ηλικίες 20 -35) για διαδραστικές παραστασείς για παιδιά και εκπαιδευτικά βιωματικά προγράμματα στο Θέατρο 104 και σε σχολεία εντός αλλά και ενίοτε εκτός Αττικής.

Στείλτε βιογραφικό μόνο αν πληρείτε τις παρακάτω προϋποθέσεις: εργατικότητα, υπευθυνότητα, θετική ενέργεια, ανθεκτικότητα, καλή φυσική κατάσταση, τραγούδι.

Η μέθοδος που ακολουθεί η ομάδα είναι αυτή της διάδρασης και του θεατρικού παιχνιδιού γι αυτό και η αγάπη για τα παιδιά, η διάθεση να δουλέψετε «με παιδιά» και «για παιδιά» καθώς και η αφοσίωση και η δέσμευση με τις αρχές της ομάδας είναι απαραίτητη.

Συνεκτιμώμενα προσόντα: θεατρικό παιχνίδι, γνώση μουσικού οργάνου και δίπλωμα οδήγησης.

Αμοιβή με ημερομίσθιο και ένσημα.
Η ακρόαση θα γίνει μεσα Ιουλίου στο Θέατρο 104 .
Οι ηθοποιοί-εμψυχωτές που θα επιλεχθούν θα πρέπει να εκπαιδευτούν στα προγράμματα της ομάδας.
Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]