Ανωτέρα Δραματική Σχολή Πέτρας

Δραματική Σχολή Πέτρας σημαίνει έρευνα και πειραματισμός. Συμβολή στην προαγωγή της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας. Άνοδο του μορφωτικού και πολιτισμικού επιπέδου. Ζωντανός διάλογος με το κοινό μέσω του Λόγου, των αισθήσεων, της λογικής, της διαίσθησης, της φαντασίας και τις προεκτάσεις όλων αυτών. Μια ατέρμονη διαδικασία της τέχνης να ψυχαγωγεί, να καλλιεργεί και να εμψυχώνει.

Η Θεατρική Σκηνή της Ανώτερης Δραματικής Σχολής Πέτρας του Δήμου Πετρούπολης, κάθε χρόνο πραγματοποιεί παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Με στόχο την ανάδειξη των ικανοτήτων και την είσοδο των σπουδαστών στο επάγγελμα, η Σχολή ανταποκρίνεται και στην κοινωνική ανάγκη για αξιόλογη και άρτια δομημένη θεατρική πράξη.

Με Διεθνές ρεπερτόριο, με νέους συγγραφείς, με άξιους συνεργάτες και με διάλογο μετά τις παραστάσεις με το κοινό, ας γίνει για όλους μας η τέχνη του Θεάτρου το όχημα για την ψυχαγωγία, διασκέδαση, καλλιέργεια, εμψύχωση και ορθή σκέψη.  Για να παραμείνει ο άνθρωπος αυτό για το οποίο γεννήθηκε: Ελεύθερος, Ανεξάρτητος και Συλλογικός.

Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Μίλτος Δημουλής

https://dramatiki.wixsite.com/dramatiki-petras

 

Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας

Η Ανωτέρα Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης Πέτρας λειτουργεί σύμφωνα με:
α) Το Νόμο 1158/81
β) Το Π.Δ. 370/83
γ) Την υπ’ αριθμ. 72074/31.7.2009 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών

ΣΚΟΠΟΣ

 • Η Σχολή λειτουργεί κατά έτη σπουδών (Α,Β,Γ), (τριετής υποχρεωτική φοίτηση), με τη συνολική κατά τάξη συμμετοχή των σπουδαστών στην έρευνα, τεχνική κατάσρτιση και γενικότερη καλλιέργεια, που αποβλέπουν στην ικανότητα ειδικής εφαρμογής των ποικίλων μορφών που εκφράζουν το θέατρο.

 • Επίσης σκοπός της παρεχόμενης παιδείας είναι αφ΄ενός η φαντασία, το ήθος και η παρατήρηση αλλά και η ομαδικότητα και η υπευθυνότητα.

ΕΓΓΡΑΦΗ

 • Μετά τις κατά νόμο εισαγωγικές εξετάσεις ο επιτυχών εγγράφεται στη Σχολή καταθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς και το οριζόμενο από τη Σχολή δικαίωμα εγγραφής.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

      Κατά τη διάρκεια της φοίτησης του ο σπουδαστής έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις

 • Οφείλει να παίρνει μέρος σε κάθε καλλιτεχνική εκδήλωση της Σχολής που έχει σκοπό την προσφορά προς αυτόν καλλιτεχνικών εμπειριών.

 • Εάν κρίνει αναγκαίο η Σχολή μπορεί να προσθέτει έκτακτες διδακτικές ώρες εκτός από αυτές που ορίζει το πρόγραμμα μαθημάτων, ακόμη και  ημέρες αργίας και τις οποίες ο σπουδαστής οφείλει να παρακολουθεί.

 • Οφείλει να εφοδιάζεται με τη σχετική φόρμα και παπούτσια για το μάθημα της κίνησης και του χορού.

 • Οφείλει να συμπεριφέρεται πάντα κατά τρόπο αξιοπρεπή αποδίδοντας τον απαιτούμενο σεβασμό στο προσωπικό της Σχολής και να μη προσβάλει το κύρος της.

 • Οφείλει να είναι τακτικός κατά τις ώρες προσέλευσής του στα μαθήματα και οι απουσίες του να είναι απολύτως δικαιολογημένες απέναντι στο Διευθυντής της Σχολής.

 • Οι σπουδαστές θα πρέπει να βρίσκονται στη Σχολή τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την έναρξη των μαθημάτων για την απαραίτητη προετοιμασία. Εννοείται με την κατάλληλη αμφίεση και υπόδηση για το μάθημα (π.χ. της κινησιολογίας, του χορού, του αυτοσχεδιασμού, της υποκριτικής). Ώρα έναρξης των μαθημάτων είναι η ώρα που ορίζει για κάθε ημέρα το ωρολόγιο πρόγραμμα και το οποίο καθορίζεται από το διευθυντή της Σχολής.

 • Οι σπουδαστές, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οφείλουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τον κανονισμό της Σχολής, τους νόμους της Πολιτείας και τις σχετικές αποφάσεις  που αναφέρονται παραπάνω.

 • Οι σπουδαστές για οποιαδήποτε απορία τους ή πρόβλημα που τους απασχολεί, όσον αφορά τα μαθήματα ή τη λειτουργία της Σχολής, απευθύνονται ιεραρχικά πρώτα στον αρμόδιο καθηγητή και κατόπιν στον Διευθυντή της Σχολής.

 • Δεν επιτρέπεται η αδικαιολόγητη παρμαονή των σπουδαστών στους χώρους της Σχολής μετά το τέλος των μαθημάτων. Οφείλουν να διατηρούν τους χώρους της Σχολής καθαρούς.

 • Η  Σχολή δεν εγκρίνει την ιδιαίτερη και εκτός Σχολής βοήθεια από μέρους όχι μόνο ξένων προσώπων, αλλά και των τακτικών καθηγητών της, σε μαθήματα που διδάσκονται στη Σχολή και γενικά αφορούν τη θεατρική εκπαίδευση.

 • Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να διοργανώνει μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με εισήγηση του Διευθυντή της και με απόφαση του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Πετρούπολης, καθώς επίσης και τη λειτουργία του θεατρικού εργαστηρίου σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Πολιτιστικού κέντρου του Δήμου Πετρούπολης.

 • Η Σχολή δεν επιτρέπει τη συμμετοχή των σπουδαστών σε οποιαδήποτε ξένη καλλιτεχνική εκδήλωση, εάν δεν πάρει άδεια από τον διευθυντή της Σχολής, γιατί κρίνει ότι αυτή επιφέρει σύγχυση στους τρόπους έκφρασης που επιδιώκει η Σχολή. Οι σπουδαστές της Σχολής μπορεί να χρησιμοποιηθούν, αφού ερωτηθούν, σε παραστάσεις και γενικές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Πετρούπολης.

 • Δεν επιτρέπεται η παραμονή ξένων προσώπων στους χώρους της Σχολής.

 • Η Σχολή εκτός από μαθήματα που ορίζει ο νόμος διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει μαθήματα όπως ορίζεται από το Άρθρο 23 του Π.Δ. 370/83 και να διοργανώνει σεμινάρια για την αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

 • Καθορίζονται στην αρχή κάθε διδακτικού έτους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Πετρούπολης. Αύξηση διδάκτρων κατά τη διάρκαι του έτους δεν επιτρέπεται. Το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης διατηρεί το δικαίωμα να μειώνει τα δίδακτρα ή να παρέχει δωρεάν φοίτηση στους αριστούχους καθώς και σε άλλους σπουδαστές λαμβάνοντας υπόψη την όλη τους επίδοση. Οι σπουδαστές για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου, οφείλουν να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (δίδακτρα) προς τη Σχολή.

 • Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις από τον Σεπτέμβριο ως τον Ιούνιο. Θα προκαταβάλλονται 1-5 εκάστου μηνός

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

 • Η Σχολή, μετά από απόφαση του Διευθυντή της Σχολής και του Συλλόγου των καθηγητών, διοργανώνει ή συμμετέχει σε εκπαιδευτικές εκδρομές καθώς και σε επισκέψεις σε μουσεία, εκθέσεις, αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και σε θέατρα και χώρους συναυλιών για την παρακολούθηση σχετικών εκδηλώσεων. Πολυήμερες εκδρομές πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών.

 • Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Σχολής μετά την έγκρισή του από του Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών αναρτάται στη Σχολή.  Οι σπουδαστές οφείλουν να λαμβάνουν γνώση του κανονισμού και να τηρούν τις διατάξεις του.

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

Μίλτος Δημουλής

Καλλιτεχνικός Διευθυντής (Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός)

     Γεννήθηκε στη Γερμανία και μεγάλωσε στην Κέρκυρα απ΄όπου και κατάγεται. Σπούδασε με υποτροφία στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης. Έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης, το Θέατρο Πόρτα, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κρήτης κ.ά. Έχει συνεργαστεί με τους Μίμη Κουγιουμτζή, Μάγια Λυμπεροπούλου, Λυδία Κονιόρδου, Νίκο Περέλη, Σωτήρη Χατζάκη, Κώστα Τσιάνο, Νίκο Χατζηπαππά, Κοραή Δαμάτη, Κωστή Καπελώνη και άλλους. Διδάσκει υποκριτική και αυτοσχεδιασμό από το 2000 σε δραματικές σχολές, εφήβους και ερασιτεχνικές ομάδες. Εμπνευστής 

 

Περικλής Μουστάκης

Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός

     Γεννήθηκε στην Αθήνα. Απόφοιτος της Ανώτερης Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Κ. Κουν.

     Έχει συνεργαστεί ως ηθοποιός με το Θέατρο Τέχνης, το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο του Νότου - Αμόρε, το Θέατρο οδού Κεφαλληνίας, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Λάρισας κ.ά.

Διδάσκει το μάθημα της υποκριτικής και του αυτοσχεδιασμού σε δραματικές σχολές από το 1997.

Νίκος Διονύσιος

Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός

 Ο Νίκος Διονύσιος Μητρογιαννόπουλος σπούδασε στη δραματική σχολή του Θεάτρου Τέχνης. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, χορογράφος και συγγραφέας με παραστάσεις στην Ευρώπη, Β. Αμερική κλπ., έχει παίξει και συνεργαστεί με Harold Pinter, Iannis Xenakis, Margaret Atwood, Roger Woodward, Δημήτρη Χορν, Stratford Festival. Διδάσκει Τραγωδία, Μοντέρνο θέατρο και Υποκριτική:  RADA, London Actors Centre, Italia Conti, Goldsmiths, Lancaster University, London Studio Centre, Central School of Speech and Drama κ.α

Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος

Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου (1983). Έκανε σπουδές φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας. Παρακολούθησε σεμινάρια υποκριτικής με τον καθηγητή του Actor's Studio J. Walter, μαθήματα χορού  με την Κέυ Χόλντεν, και μαθήματα φωνητικής στο Ωδείο Αθηνών με την Ηρώ Πάλλη και στο Εθνικό Ωδείο με την Καίτη Παπαλεξοπούλου.
Πρωταγωνίστησε στο Εθνικό Θέατρο, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην Επίδαυρο, στο Ηρώδειο, στο Θεσσαλικό Θέατρο, στο Μέγαρο Μουσικής και συνεργάστηκε με όλους σχεδόν τους σκηνοθέτες.
Έχει σκηνοθετήσει αρκετά έργα  από το κλασσικό και σύγχρονο ρεπερτόριο. Έχει παίξει στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Έχει γράψει 4 θεατρικά έργα. Είναι ιδρυτικό μέλος του θεατρικού σχήματος «θεάτρου ΣΥΝ ΚΑΤΙ - σύνολο τέχνης». Διδάσκει υποκριτική από το 1996.

Μίχαελ Ζάιμπελ

Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός

     Γεννήθηκε στην Γερμανία και ζει τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα. Σπούδασε Μουσική και Θέατρο (Πανεπιστήμιο του Saarland – Ανώτατη Μουσική και Δραματική Ακαδημία του Saarland - Υποτροφία ιδρύματος Richard Wagner). Έχει λάβει Master of Arts στην σκηνοθεσία στο θέατρο και στην όπερα από το Middlesex University London.

     Διδάσκει Υποκριτική, αυτοσχεδιασμό και φωνητική από το 1996 σε δραματικές σχολές καθώς και σε workshops και master classes σε όλο τον κόσμο.

Κωνσταντίνα Τάκαλου

Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός

Γεννήθηκε στη Λάρισα. Σπουδασε στη δραματικη σχολη του Ωδειου Αθηνών και  αποφοίτησε με υποτροφία το 1998.

Ως ηθοποιός στο θέατρο έχει συνεργαστεί με τους: Νίκο Μαστοράκη, Θεοδωρο Τερζοπουλο, Ρούλα Πατεράκη, Στάθη Λιβαθινό, Πέτρο Ζούλια, Πέτρο Σεβαστίκογλου, Κώστα Τσιάνο, Άννα Κοκκίνου, Σωτήρη Χατζάκη, Θοδωρή Γκόνη, Ελένη Μποζά, Ιριs  Χατχηαντωνίου, Παντελή Δεντάκη, Εστερ Αντρε Γκονζάλεs, Νίκο Χαραλάμπους, Θανο Τοκάκη, Ενκε Φεζολάρρι, Θάνο Παπακωνσταντίνου κ.α.

Στον κινηματογράφο, έχει συνεργαστεί με τους Nίκο Κούνδουρο, Σταύρο Τσιώλη, Κων/νο Γιάνναρη, Ολγα Μαλέα, Γιώργο Μπακόλα, Στέλιο Χαραλαμπόπουλο, Σόνια Λιζα Κέντερμαν, Νίκο Κορνήλιο κ. αλ.

Έχει συμμετασχει σε φεστιβαλ στις χωρες: Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Ινδία, Ιαπωνία, Ρωσία.

Κική Σελιώνη

Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός 

Affiliate Reseasch Fellow Royal Central School of Speech and Drama/University of London,Diploma & B.A (Hons) in Dance Theatre/ Laban Centre City University London,M.A in European Dance Theatre Practice/Laban City University London,PhD in movement for actors & in acting Royal Central School of Speech and Drama University of London, Royal Central School of Speech and Drama University of London (post-doc).

Διδάσκει υποκριτική / σύστημα Laban, Ballet for actors, Graham technique, Performance Art, Χοροθέατρο, Χορογραφία.

Έχει διδάξει σε Ανώτερες Δραματικές Σχολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εργάζεται στο θέατρο και την τηλεόραση ως σκηνοθέτης, ηθοποιός, χορογράφος και επιμελήτρια κίνησης. Συμμετέχει σε Διαλέξεις και Συνέδρια για την υποκριτική στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δημήτρης Παπακωνσταντίνου

Αγωγή του Λόγου

Γεννήθηκε το 1959, στην Αθήνα, από γονείς ηθοποιούς. Σπούδασε στην επαγγελματική σχολή θεάτρου Αθηνών του Ν. Μπίνα. Έχει ερμηνεύσει δεκάδες ρόλους, κυρίως αρχαίου δράματος. Από το 1990, διδάσκει ορθοφωνία, αγωγή του λόγου και υποκριτική του αρχαίου δράματος σε δραματικές σχολές και θεατρικά εργαστήρια

Σοφία Μιχαήλ

Κίνηση-Σύγχρονος Χορός

   Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1978. Απόφοιτος της Ανώτερης Σχολής Χορού Σ. Μοριάνοβα. Ως χορεύτρια και βοηθός χορογράφου έχει συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, σε παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών καθώς και σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές και μουσικές παραστάσεις. Διδάσκει χορό και κίνηση απο το 2003. Τα τελευταία χρόνια ''φλερτάρει'' με το θέατρο και την υποκριτική. Εχει επιμεληθεί της κίνησης διαφόρων θεατρικών παραστάσεων. Ως ηθοποιός έχει συνεργαστεί με το ΚΘΒΕ και τη Θεατρική Ομάδα ΝΑΑΝ, της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος.

Αγγελική Πάρλα

Χορός (modern jazz, funky jazz, latin, ballroom)

     Γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από την Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Δέσποινας Γρηγοριάδου. Διπλωματούχος Πιάνου και πτυχιούχος Αρμονίας. Καθηγήτρια χορών latin & ballroom International Style.

Έχει ασχοληθεί με όλα τα urban styles παίρνοντας μαθήματα από διάσημους χορευτές όπως Mr Wiggles, Ηenry link ,Dedson, Didier, Physs, Meech De France, AniMal, Antoinette Gomis, Djidawi…

Συμμετείχε ως χορεύτρια και χορογράφος από το 2007-2012 στο Ιnternational Dance Competition Hellas κατακτώντας πάντα μία από τις 3 πρώτες θέσεις.

Διδάσκει σε σχολές χορού, δραματικές σχολές, σε παιδικούς σταθμούς μουσικοκινητική, ετοιμάζει χορευτές για διαγωνισμούς  και διδάσκει σε σεμινάρια hip hop, modern jazz, lyrical & funky jazz.

Κωνσταντίνος Καγιάννης

Φωνητική - Τραγούδι

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Πραγματοποίησε σπουδές πιάνου και ανώτερων θεωρητικών στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Παράλληλα συμμετείχε σε χορωδίες και πήρε μαθήματα κλασσικού και σύγχρονου τραγουδιού. Κατόπιν πέρασε τις εξετάσεις του Υπουργείου και έγινε δεκτός στη Δραματική Σχολή Αθηνών από όπου αποφοίτησε το 2008. Έχει διδάξει υποκριτικό τραγούδι στις δραματικές σχολές Αθηνών και Πέτρας. Από το 2005 κάνει ηχογραφήσεις για παιδικά περιοδικά, βιβλία και τηλεόραση. Στο θέατρο έχει δουλέψει ως ηθοποιός και ως βοηθός σκηνοθέτη, ενώ επίσης έχει συνθέσει μουσική, έχει αναλάβει τη μουσική διδασκαλία σε θεατρικές παραστάσεις και έχει μεταφράσει θεατρικά έργα. Παραδίδει σεμινάρια τραγουδιού & ορθοφωνίας και είναι καθηγητής πιάνου.

Αντόνιο Αρμάνι

Φωνητική

Έχει αποφοιτήσει από το Εθνικό Ωδείο (καθηγήτρια Καίτη Παπαλεξοπούλου), από το Clark University και από το Boston University.  Έχει διδάξει φωνητική, τραγούδι και Musical  σε Δραματικές Σχολές και Ωδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει συνεργαστεί με τους: Θάνο Μικρούτσικο, Σταμάτη Κραουνάκη, Νίκο Μαμαγκάκη  και Ravin. Έχει υπάρξει Ιδρυτής και Διευθυντής του Ωδείου Opus Academy of Music/Boston Massachusetts.  Είναι Ιδρυτής και Διευθυντής του Musical Theatre Center.

Κική Δεμερτζή

Ιστορία Θεάτρου-Δραματουργία

     Φιλόλογος και θεατρολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στο θέατρο (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και διδακτορική διατριβή στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Πατρών). Από το 1999 εργάζεται ως υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων στη Διεύθυνση β/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας.

Δήμητρα Χριστοδούλου

Λογοτεχνία

     Σπούδασε νομικά και φιλολογία. Έχει εκδόσει ως τώρα έντεκα βιβλία ποίησης και ένα με πεζά κείμενα. Τα έργα της έχουν μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες και έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα λογοτεχνικά περιοδικά. Το 2008 της απονεμήθηκε το Κρατικό Βραβείο Ποίησης για το βιβλίο της "Λιμός''.

Κωνσταντίνος Σταματόπουλος

Ιστορία-Πρακτική Κινηματογράφου

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα  και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο(Ευρωπαϊκό Πολιτισμό),στο εκπαιδευτήριο ΑΚΜΗ(Σκηνοθεσία),στο  εργαστήριο ελευθέρου σχεδίου «ΣΤΕΦΟΣ»  και στο Θέατρο των Αλλαγών.  Από το 2001 έως σήμερα έχει σκηνοθετήσει φεστιβαλικές ταινίες και ντοκιμαντέρ στο σινεμά και την τηλεόραση.  Δείγμα της δουλειάς του είναι τα αφιερώματα για τους «Λαμπέτη»- «Χορν» (Ηρώδειο 2010). Έχει διδάξει κινηματογράφο στο 1ο ΤΕΕ Πειραιά, στο Κέντρο Πολιτιστικών Ερευνών, στην Καλλιτεχνική Διάδραση και στην Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης ΘΕΜΕΛΙΟ. Έχει εκδηλώσει δημοσιογραφική δραστηριότητα στον τομέα του και συμμετείχε στη συντακτική ομάδα της κινηματογραφικής εκπομπής «Cine Plano».

Κατερίνα Χατζή

Σκηνογραφία

 Γεννήθηκε στην Αθήνα,είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών με καθηγητές στη Ζωγραφική τους Νίκο Κεσσανλή, Π. Χαραλάμπους, Γ. Χαρβαλία και Γ. Καζάζη και στη Σκηνογραφία με τον Γιώργο Ζιάκα. Έχει πάρει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώ έχει πραγματοποιήσει Ατομική Έκθεση στην Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης του Δ. Ρέντη. Έχει δημιουργήσει σειρά πορτραίτων του Μίκη Θεοδωράκη για τις εκδόσεις «Ρωμανός» και για τα μουσικά εργα του Συνθέτη “Melos” και “Passacailles”. Έχει συνεργαστεί με θεατρικές ομάδες στην δημιουργία Σκηνικών για τα θεατρικά έργα “Αγγέλα” του Γιώργου Σεβαστίκογλου, “Η Αυλή των Θαυμάτων” του Ιάκωβου Καμπανέλη, “O Τροχός της Ιστορίας” σε κείμενα του Αλέξανδρου Βαλσαμή, “Ο γάτος που έμαθε σ’ έναν γλάρο να πετάει” του Louis Sepulveda.

 

 

Ο ΧΩΡΟΣ

Στη Σχολή λειτουργεί αίθουσα χορού, τρεις αίθουσες διδασκαλίας, θεατρική σκηνή, γραφείο Καλλιτεχνικού Διευθυντή, γραφείο γραμματείας-γραφείο καθηγητών, βεστιάριο, χώρος συνεστίασης των σπουδαστών και καμαρίνια, ώστε να παρέχεται ένα κατάλληλο περιβάλλον  φοίτησης και προβών. Η σχολή έχει πλήρη υλικοτεχνική υποδομή.

Η Σχολή καθαρίζεται σε καθημερινή βάση από τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Πετρούπολης. Όλες οι αίθουσες, διαθέτουν κλιματισμό χειμώνα και καλοκαίρι.