Αρχική Εκπαίδευση Σεμινάρια-Εργαστήρια Διαδικτυακό σεμινάριο Πολιτιστικής Διπλωματίας

Διαδικτυακό σεμινάριο Πολιτιστικής Διπλωματίας

80
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο Πολιτιστικής Διπλωματίας.
Παρακαλούμε, όπως δηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο FACEBOOK_ΕΚΔΗΛΩΣΗ και έπειτα συμπληρώσετε την εξής φόρμα: Cultural Diplomacy Webinar.