Διευκρινήσεις για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού για καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες του πολιτισμού

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας (44343/1122/2020) η Πλατφόρμα για τα μέτρα στήριξης θα ανοίξει την Τετάρτη 4/11/2020.
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 
Μετά από μεγάλη αναμονή για τα μέτρα στήριξης των ανθρώπων του πολιτισμού αναρτήθηκε πριν λίγες μέρες στη Διαύγεια η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, καθώς και η διευκρινιστική εγκύκλιος ορίζει τα εξής:
 
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού :
1. Οι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, έχουν εγγραφεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr (ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) έως και τις 20/10/2020, θα είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ ανά μήνα, επί του οποίου ποσού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.
 
Όσοι  εργάστηκαν λιγότερα από 25 ημερομίσθια τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη θεωρητικά το δικαιούνται, αφού η εγκύκλιος αναφέρει πως ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ όσοι  έχουν ένσημα «ενός πλήρους ημερολογιακού μήνα απασχόλησης». 
 
2. Από την αποζημίωση ειδικού σκοπού εξαιρούνται όσοι εκ των δικαιούχων:
Εκτός από όσους είχαν σύμβαση εργασίας ολόκληρου μήνα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, εξαιρούνται όσοι πήραν το επίδομα ειδικού σκοπού τους μήνες αυτούς επειδή εξακολουθούσαν να είναι σε αναστολή εργασίας. Επίσης όσοι  λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για κάθε μήνα και για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ή είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή έχουν σύμβαση εργασίας/ή μίσθωσης έργου με φορείς του δημοσίου.
 
3. Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι δικαιούχοι υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα έχει τίτλο: «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών, για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4722/2020». Ο κάθε δικαιούχος θα υποβάλλει δύο αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις, μία για κάθε μήνα ξεχωριστά, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αντίστοιχα.
 
4. Η υποβολή των αιτήσεων τόσο για το μήνα Σεπτέμβριο, όσο και για το μήνα Οκτώβριο ξεκινά στις 4/11/2020.
 
Παράλληλα, Προστίθεται ειδική κατηγορία εργαζομένων λ1, σύμφωνα με την οποία εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, που είναι εγγεγραμμένοι έως τις 20/10/2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr (ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ), θα  είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ (Μάρτιος Απρίλιος 2020). Το επίδομα αυτό είναι ανεξάρτητο από το επίδομα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου, αφορά μόνο όσους δεν πήραν το επίδομα των 800 ευρώ Μαρτίου-Απριλίου
 
2. Από την παραπάνω αποζημίωση ειδικού σκοπού εξαιρούνται όσοι εκ των δικαιούχων:
i) ήταν δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας στο χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως και 31/5/2020,
ii) είναι δικαιούχοι και έχουν ήδη λάβει ή θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, που προβλέπεται στην αριθμ. πρωτ. οικ. 16073/287/22-4-2020 (Β’ 1547 και Β’ 1841) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, 
iii) έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού που προβλέπεται στη με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (Β’ 1078) ΚΥΑ, 
iv) έλαβαν την οικονομική ενίσχυση του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως ισχύει, ή έλαβαν την οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 (Β’ 1629) ΚΥΑ,
v) είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή έχουν σύμβαση εργασίας/ή μίσθωσης έργου με φορείς του δημοσίου (διασταύρωση με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του υπουργείου Εσωτερικών).
 
3.   Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ,   οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr): με τίτλο: «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορονοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, βάσει της με αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1547), όπως ισχύει».
 
Η υποβολή των αιτήσεων για τα 800 ευρώ θα ξεκινήσει και αυτή στις 4/11/2020.
Για τον έλεγχο όλων των προϋποθέσεων θα πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διασταυρώσεις των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που τηρούνται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»,  με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του υπουργείου Εσωτερικών και τα σχετικά αρχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων.