Υπογράφηκε η νέα συλλογική σύμβαση μεταξύ του ΚΘΒΕ και του ΣΕΗ

ΚΘΒΕ

YΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΘΒΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΗ

Υπογράφηκε σήμερα στα γραφεία του Κ.Θ.Β.Ε. από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Θεάτρου κ. Άρη Στυλιανού, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή κ. Γιάννη Αναστασάκη και την πρόεδρο του Σ.Ε.Η κ. Λίλα Καφαντάρη η Νέα Συλλογική Σύμβαση, η οποία αφορά στους ηθοποιούς του Θεάτρου.

Σε κλίμα σύμπνοιας συνομολογήθηκε η διάθεση όλων των μερών για τη συνέχιση των προσπαθειών για χρηστή λειτουργία, εργασιακή ειρήνη και επίτευξη των καλλιτεχνικών στόχων του Κ.Θ.Β.Ε. Στη νέα συλλογική σύμβαση περιέχονται όλα τα άρθρα της προηγούμενης, με μοναδική αλλαγή τη συμφωνία - μετά από πρόταση της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης- για την πραγματοποίηση τεσσάρων (4) Γενικών Δοκιμών πριν από κάθε πρεμιέρα, αντί για τρεις που προέβλεπε η προηγούμενη σύμβαση. Τα υπόλοιπα ζητήματα που τέθηκαν δεν έγιναν δεκτά από το Σ.Ε.Η. μετά από εκτενή συζήτηση που προηγήθηκε και κατόπιν απόφασης της Γενικής του Συνέλευσης.

Η Διοίκηση/Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Κ.Θ.Β.Ε. δήλωσε - από την αρχή ήδη της διαπραγμάτευσης - ότι υποστηρίζει την ανάγκη διατήρησης των 100 τουλάχιστον ηθοποιών στο δυναμικό του, όπως ορίζει ο ιδρυτικός του νόμος. Το καλλιτεχνικό έργο που οφείλει να παράγει καθιστά αναγκαίο τον αριθμό αυτό. Στις επί μέρους αλλαγές που πρότεινε, κατανοεί και σέβεται τη θέση του Σωματείου.

Στην περίοδο της κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα, το Κ.Θ.Β.Ε. συνεχίζει να αγωνίζεται για να παραμείνει στην πρώτη γραμμή ένα θέατρο ζωντανό, ανοιχτό και τολμηρό.

Από τη Διοίκηση και την Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Κ.Θ.Β.Ε.