Αρχική Νέα «Οδύσσεια» του Ομήρου σε μετάφραση Δ.Ν. Μαρωνίτη

«Οδύσσεια» του Ομήρου σε μετάφραση Δ.Ν. Μαρωνίτη

343
Áðïøç áðü ôçí ðñåìéÝñá ôïõ èåáôñéêïý Ýñãïõ "ÐïõèåíÜ" ôïõ ÄçìÞôñç ÐáðáúùÜííïõ óôï áíáêáéíéóìÝíï Åèíéêü ÈÝáôñï, ÐáñáóêåõÞ, 23 Ïêôùâñßïõ 2009.

Áðïøç áðü ôçí ðñåìéÝñá ôïõ èåáôñéêïý Ýñãïõ "ÐïõèåíÜ" ôïõ ÄçìÞôñç ÐáðáúùÜííïõ óôï áíáêáéíéóìÝíï Åèíéêü ÈÝáôñï, ÐáñáóêåõÞ, 23 Ïêôùâñßïõ 2009.

Με επιτυχία συνεχίζονται κάθε Παρασκευή στις 18:00 οι αναγνώσεις των ραψωδιών της «Οδύσσειας» του Ομήρου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου Τσίλλερ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των επόμενων ραψωδιών:

Ραψωδία Φ, 18/3, Μαρία Ναυπλιώτου σε συνεργασία με τη Μαρία Σαββίδου

Ραψωδία Χ, 1/4, Θέμις Μπαζάκα σε συνεργασία με τον Νίκο Χατζόπουλο

Ραψωδία Ψ, 8/4, Πέμυ Ζούνη σε συνεργασία με τον Στέλιο Τυριακίδη

Ραψωδία Ω, 15/4, Αμαλία Μουτούση σε συνεργασία με τον Θάνο Παπακωνσταντίνου, στις 17:00

Γενική είσοδος 5€.