Αρχική Νέα Παρακολουθήστε τὴν Πρωτοχρονιά σὲ ζωντανὴ ροὴ τὴν ἀνάγνωση τοῦ πρωτομεταφραζόμενου ἰψενικοῦ ἔπους:...

Παρακολουθήστε τὴν Πρωτοχρονιά σὲ ζωντανὴ ροὴ τὴν ἀνάγνωση τοῦ πρωτομεταφραζόμενου ἰψενικοῦ ἔπους: Τέριε Βίγκεν

58
Παρακολουθήστε τὴν Πρωτοχρονιά, ὥρα 20:00, στὸ facebook σὲ ζωντανὴ ροὴ τὴν ἀνάγνωση τοῦ πρωτομεταφραζόμενου ἰψενικοῦ ἔπους: Τέριε Βίγκεν
Γιὰ πληροφορίες στὴν ἐκδήλωση τοῦ facebook: https://www.facebook.com/events/388698735564635
Τὸ ποίημα θὰ κυκλοφορήσῃ ὡς βιβλίο στὴ Σειρὰ Ἴψενκατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ ἔτους.
Καλή Πρωτοχρονιά!
Ὁ μεταφραστὴς καὶ ἠθοποιὸς Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος ἀναγιγνώσκει τὸ ἰψενικὸ ἀφηγηματικὸ ποίημα, πρωτομεταφραζόμενο ἀπὸ τὴ Νορβηγική. Τὸ ποίημα θὰ ἐκδοθῇ στὴ Σειρὰ Ἴψεν κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ ἑπομένου ἔτους.
Ὑπόθεση: Κατὰ τοὺς Ναπολεόντειους Πολέμους, ὁ Τέριε Βίγκεν ἀποφασίζει νὰ σπάσῃ κοπηλατῶντας τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς Νορβηγίας ἀπὸ ἀγγλικὲς φρεγάτες, γιὰ νὰ φέρῃ τρόφιμα στὴν οἰκογένειά του