Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης δράσεων σύγχρονου πολιτισμού και αιγίδας για το 2020

Ανακοινώνεται η χορήγηση παράτασης -έως τις 20/3/2020- της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων επιχορήγησης ή/και αιγίδας μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για δράσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2020, καθώς και αντίστοιχη παράταση των εγγραφών στο Μητρώο έως τις 13/03/2020.
Η παράταση χορηγείται, δεδομένου του μεγάλου αριθμού αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από πολιτιστικούς φορείς, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος να δοθούν σε όλους οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινίσεις.
Επισημαίνεται ότι καμία περαιτέρω παράταση δεν θα χορηγηθεί και παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να φροντίσουν για την όσο δυνατό ταχύτερη υποβολή των προτάσεων τους.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ: