Θέατρα στην περιοχή Αριδαία

Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο Αριδαίας

Διεύθυνση: Αριδαία 584 00
Τηλ: 2384 028736
Πληροφορίες