Θέατρα στην περιοχή Ελληνικό

Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας Ελληνικού

Διεύθυνση: (πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού)
Τηλ:
Πληροφορίες