Προκηρύξεις της Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ για τη θέση Γενικού Διευθυντή και Τεχνικού Συμβούλου

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου (Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.) αναζητά να στελεχώσει τις  θέσεις του Γενικού Διευθυντή και του Τεχνικού Συμβούλου.

Συγκεκριμένα, η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) ετών. στην εταιρεία «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 13.01.2020 και ώρα 15.00.
Για την προκήρυξη-πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση της Γενικής Διεύθυνσης δείτε εδώ.

Η θέση του Τεχνικού Συμβούλου αφορά την παροχή υπηρεσιών για την άριστη υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος του 2020 σε όλους τους χώρους του Φεστιβάλ (εκδηλώσεις του Φεστιβάλ και παραχωρήσεις). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 13.01.2020 και ώρα 15.00.
Αναλυτικά η προκήρυξη για τη θέση του Τεχνικού Συμβούλου εδώ.

Οι προκηρύξεις έχουν ήδη δημοσιευτεί και βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού: http://greekfestival.gr/proclamations/