Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του «Διοικητικού - Οικονομικού Διευθυντή» του Εθνικού Θεάτρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Θεάτρου (ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού) έχοντας υπόψη την παρ. 2 του άρθρου 3Α του ν. 2273/94, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ.3 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α' 159/06-4-2016) δημοσιεύει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού-Οικονομικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά λαμβάνοντας ημερομηνία συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ή αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου του Εθνικού Θεάτρου, όχι μεταγενέστερα από την 10/11/2020.

Ο τρόπος και τα δικαιολογητικά συμμετοχής ορίζονται στην αρ. πρωτ. 3639/01-10-2020, ορθή επανάληψη 05-10-2020, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Νομική Σύμβουλο κ. Γεωργία Δραμπέλη ((210/5288264) καθημερινά και ώρες 11:00-16:00.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Θεάτρου στο σύνδεσμο www.n-t.gr και θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας.

Για Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Πουλαντζάς.

Το αρχείο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμο ως συνημμένο έγγραφο ΕΔΩ

Προηγούμενο άρθροΑνακοίνωση επιτυχόντων α' γύρου εισαγωγικών εξετάσεων τμήματος σκηνοθεσίας Εθνικού Θεάτρου (2020-21)
Επόμενο άρθροEθνικό Θέατρο Ρεπερτόριο 2020-2021