Πρόσκληση θεατρικών & χορευτικών ομάδων στο τεχνοχώρο Εργοτάξιον

Ο Τεχνοχώρος Εργοτάξιον καλεί θεατρικά & χορευτικά σχήματα που επιθυμούν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο διάστημα Μαΐου - Ιουνίου του 2020 να στείλουν τις προτάσεις τους στο [email protected] με θέμα "Πρόταση".

Επίσης όσα θεατρικά σχήματα επιθυμούν μπορούν να στείλουν τις προτάσεις τους για τον εξωτερικό χώρο του Τεχνοχώρου και για την περίοδο 24/6-30/7.