Σεμινάρια σκηνοθεσίας με την Βαρβάρα Δούκα

gd

από 01/10 έως 17/12

κάθε Σάββατο 2.00 -5.00 μ.μ.

 

Για όσους θέλουν να έχουν μία πρώτη επαφή με το πώς οργανώνεται μία σκηνική πράξη. Οι θεματικές των σεμιναρίων είναι οι εξής : σύντομη ιστορία της σκηνοθεσίας, από το 1887 έως τις μέρες μας – προσέγγιση στης σκηνικής πράξης με βάση τις κοινωνικές και τις ιστορικές ανάγκες - αρχιτεκτονικά στοιχεία των θεατρικών χώρων, με βάση το σχήμα της σκηνής και το συνολικό οικοδόμημα, και πως επηρεάζει τη σκηνοθεσία - mise en place – επιτυχημένη διανομή- ορισμός σκηνοθετικής γραμμής – η σπουδαιότητα του ‘γιατί;’ στη σκηνοθεσία – η διδασκαλία των ηθοποιών - στοιχεία σκηνογραφίας και φωτισμού  και συνεργασία με τους συντελεστές και το τεχνικό προσωπικό - ο ‘περίγυρος’ μιας παράστασης – η έννοια της ‘παραστασιμότητας΄στις μέρες μας – Ψηφιακά εργαλεία- Νέες τάσεις στην έννοια του Θεάτρου και παρουσίαση σκηνοθετικού βιβλίου [book]