Στέγη: Υποβολή προτάσεων για την σαιζόν 2016-17

Οδηγίες σχετικά με την κατάθεση προτάσεων για το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, στις καλλιτεχνικές διευθύνσεις θεάτρου, χορού ή μουσικής.

Γενικές πληροφορίες

Οι προτάσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, για την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου 2016 – Ιουνίου 2017, πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2015.

Οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας Κατάθεσης Προτάσεων.

Επίσης, συμπληρωματικό υλικό πρότασης μπορεί να αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου ή courier (δυνητικά και συμπληρωματικά) στην παρακάτω διεύθυνση:

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Αριόνα Α.Ε.

Ίδρυμα Ωνάση

Γαλαξία 7

Αθήνα 117 45

Τ.: 213 017 8000

Υπόψη της Διεύθυνσης…. (Μουσικής/ Θεάτρου/ Χορού)

Σημαντική σημείωση

Οι προτάσεις πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που το συνοδευτικό υλικό είναι πολύ μεγάλο ή διαθέσιμο μόνο σε φυσική μορφή, μπορεί να σταλεί συμπληρωματικός φάκελος

στη διεύθυνση που αναγράφεται πιο πάνω. Σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται υλικό που θα έχει αποσταλεί σε φυσική

μορφή.

Απαιτούμενα Στοιχεία Πρότασης (ηλεκτρονική κατάθεση)

Για την επιτυχή κατάθεση της πρότασης απαιτούνται οι παρακάτω πληροφορίες, για τις οποίες υπάρχουν αντίστοιχα πεδία στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής:

 Προσωπικές πληροφορίες (ονοματεπώνυμο ατόμου ή όνομα οργανισμού, πλήρης διεύθυνση, πόλη και χώρα, μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail) του ατόμου / οργανισμού που υποβάλλει την πρόταση.

 Τομέας θεάματος, επιλεγμένη από την υπάρχουσα λίστα επιλογών

(Μουσική, Θέατρο, Χορός ή Πολυμεσική Παραγωγή).

 Τίτλος και θεματική ιδέα.

 Συνημμένο αρχείο με μια σύντομη περιγραφή της πρότασης

(συμπεριλαμβανομένου του ρεπερτορίου, π.χ. στην περίπτωση προτάσεων

για συναυλίες ή ρεσιτάλ).

 Οι συντελεστές του project (συνημμένο αρχείο).

 Συνημμένο αρχείο με τα βιογραφικά των συντελεστών και κριτικές

προηγούμενων projects.

 Εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ποσό και συνημμένο αρχείο αναλυτικών στοιχείων, όπου θα αναφέρονται (ενδεικτικά): οι αμοιβές (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των εισφορών, όπου αναλογούν), το κόστος παραγωγής, τεχνικά / κόστος στησίματος, το κόστος χρήσης οπτικοακουστικού υλικού, μουσικής κ.λπ., έξοδα μεταφοράς, έξοδα ταξιδίου και διαμονής (αν υπάρχουν).

 Αν αναμένεται φάκελος σε hard copy.

 Συνημμένο αρχείο με την εκτίμηση των τεχνικών απαιτήσεων/ Τεχνικό

Φύλλο.

Πρόσθετα Στοιχεία Πρότασης (ηλεκτρονική κατάθεση)

 Το URL του αιτούντος οργανισμού.

 Ταχυδρομικός κώδικας και τηλέφωνο.

 Προτεινόμενος χώρος της Στέγης.

 Αν η πρόταση έχει παρουσιαστεί ή υποβληθεί και αλλού, συνημμένα αρχεία με πλήρεις πληροφορίες (ημερομηνίες, τοποθεσίες, κ.λπ.) και κριτικές, αν υπάρχουν.

 Αν έχει ήδη διασφαλιστεί συμπαραγωγή με άλλον φορέα στο εσωτερικό ή

στο εξωτερικό (συνημμένο αρχείο).

 Υποβολή θεατρικού έργου (ή μέρους αυτού) στην περίπτωση που πρόκειται για πρωτότυπο ελληνικό ή για άπαιχτο ξένο (συνημμένο αρχείο).

 Συνημμένο αρχείο με όλο το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό ή τα links του υλικού αυτού (π.χ. αρχείο word με όλα τα links).

Οδηγίες επισύναψης αρχείων ηλεκτρονικής κατάθεσης πρότασης

  1. Όλα τα απαιτούμενα συνημμένα αρχεία μπορούν να εισαχθούν στην πρόταση, έτσι ώστε να αντιστοιχεί ένα σε κάθε σχετικό πεδίο (π.χ. ένα για τη σύντομη περιγραφή, ένα για τα βιογραφικά, κ.ο.κ.). Επομένως, αν για κάποιο πεδίο χρειάζεται να επισυναφθούν περισσότερα του ενός αρχεία (π.χ. βιογραφικά), θα πρέπει πρώτα να ενσωματωθούν όλα τα σχετικά αρχεία σε ένα αρχείο (π.χ. zip ή rar) και στη συνέχεια να επισυναφθεί το αρχείο αυτό στην πρόταση. Αυτή η πρακτική θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθηθεί στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ο πλοηγός Internet Explorer. Σε άλλους πλοηγούς, όπως είναι ο Mozilla ή ο Chrome, κάθε πεδίο επισύναψης μπορεί να δεχθεί πολλαπλά αρχεία ταυτόχρονα.
  1. Σε περίπτωση που επιλεγούν λάθος αρχεία προς επισύναψη ή δεν έχουν γίνει όλες οι αναμενόμενες επισυνάψεις αρχείων, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και δεν κατατίθεται η πρόταση, αλλά παραμένει ανοιχτή προς επεξεργασία. Στις περιπτώσεις των πλοηγών όπου επισυνάπτονται πολλαπλά αρχεία (δεν ισχύει για τον Internet Explorer), αν επιχειρήσετε να επισυνάψετε αρχεία που δεν είναι έγκυρα, ακυρώνεται όλη η παρούσα επιλογή πεδίου και θα πρέπει να επιλέξετε ξανά τα αρχεία προς επισύναψη στο συγκεκριμένο πεδίο. Έγκυρα είναι τα αρχεία των παρακάτω τύπων:

.zip .xls .gif .aac .mpeg-1 .mkv

.rar .xlsx .jpg .mp3 .mpeg-2 .mov

.txt .doc .png .mp4 .vod .mwv

.pdf .docx .jpeg .flv .wav .m4v

.swf

  1. Αν αλλάξετε γνώμη για κάποια επισύναψη αρχείου και θέλετε να το αντικαταστήσετε πριν από την τελική κατάθεση της πρότασης, μπορείτε απλώς να επιλέξετε το νέο αρχείο που επιθυμείτε για το συγκεκριμένο πεδίο ή να πατήσετε το κουμπί με το Χ, που βρίσκεται δίπλα σε κάθε δυνατότητα επισύναψης. Στις περιπτώσεις των πλοηγών όπου επισυνάπτονται πολλαπλά αρχεία, αν θελήσετε να αλλάξετε ένα ή περισσότερα από τα επιλεγμένα αρχεία στο ίδιο πεδίο, θα πρέπει να επιλέξετε ξανά όλα τα αρχεία που επιθυμείτε να επισυναφθούν τελικά στο συγκεκριμένο πεδίο.
  1. Μέγιστο όριο όγκου συνημμένων αρχείων για κάθε πρόταση είναι τα 10 ΜΒ

(αυτό αφορά το σύνολο των συνημμένων αρχείων).

Σημειώσεις

  • Η υποβολή πρότασης δεν εγγυάται την ένταξή της στο πρόγραμμα της Στέγης

Γραμμάτων και Τεχνών.

  • Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει εξηγήσεις για

την απόρριψη μιας πρότασης.

  • Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών δεν θα χρησιμοποιήσει ή διανείμει το υλικό, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει διαβουλεύσεις με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σχετικά με την ποιότητα των προτάσεων, εάν προκύψει ανάγκη.
  • Ενημέρωση για την αποδοχή ή την απόρριψη θα αποσταλεί αποκλειστικά μέσω

e-mail μέχρι τις 31 Μαΐου 2016.

  • Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων θα γίνονται αποδεκτές αποκλειστικά μέσω e-mail. Παρακαλούμε αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη “program_16_17_question” αναφέροντας υποχρεωτικά τον κωδικό υποβολής που θα λάβετε μετά την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.

Για να ληφθούν υπόψη για ένταξη στο Πρόγραμμα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών για τη καλλιτεχνική περίοδο Οκτωβρίου 2016 – Ιουνίου 2017, οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2015.

Οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Στέγης (υποχρεωτικά).
Πατήστε εδώ για την υποβολή της πρότασής σας.

Προηγούμενο άρθροΠρόγραμμα προβολών στον όμορφο κήπο του Πολυχώρου «Χυτήριο»
Επόμενο άρθροΚριτική για την παράσταση "Εκκλησιάζουσες"