Ακρόαση για δημιουργία θεατρικής ομάδας από την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος

Η Ε.Σ.Ε. προτίθεται να ανεβάσει τον πρώτο νικητή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Συγγραφής Θεατρικού έργου που διεξάγει για 4η συνεχή χρονιά σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Η audition θα λάβει χώρα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 11 Απριλίου από τις 12.00 έως τις 18.00 και αφορά γυναίκες και άνδρες κάθε ηλικίας.

Προκειμένου να γίνει κάποιος δεκτός πρέπει να συμπληρώσει, υπογράψει και να στείλει τη συνημμένη φόρμα συναίνεσης στο email [email protected].

Οι υποψήφιοι καλούνται να έχουν ετοιμάσει δυο μονολόγους, έναν ελληνικού ρεπερτορίου και έναν ξένου, αλλά ενδεχομένως να κληθούν να αναγνώσουν και ένα κείμενο.

 

Αθήνα, …./…./20….

Εγώ, ο/η…………………………………………………………,

αριθμός τηλεφώνου …………………………………………

ηλεκτρονική διεύθυνση …………………………………….

παρέχω τη συναίνεσή μου στην οπτικο-ακουστική καταγραφή (μαγνητοσκόπηση) της audition της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος στην οποία μετέχω ως ηθοποιός/αφηγητής, την 11η Απριλίου του 2020, από τις 12.00 έως τις 18.00 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύρος).

Επίσης παρέχω τη συναίνεσή μου ώστε τμήμα η/και το σύνολο της παραπάνω οπτικο-ακουστικής εγγραφής να αναρτηθεί στο site, στον διαδικτυακό τόπο YouTube, στο Facebook και στους λοιπούς λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος και του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης καθώς και να αποθηκευτεί στο αρχείο της Ένωσης και του Ιδρύματος.

Η δήλωση να αποσταλεί συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στο eseseminars@gmail.com

Ονοματεπώνυμο (ολογράφως)

 

 

 

Υπογραφή