Αποτελέσματα Διαγωνισμών Συγγραφής Θεατρικού Έργου στο ΚΒΘΕ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των θεατρικών έργων που υποβλήθηκαν στους δύο διαγωνισμούς, που προκήρυξε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, αφενός για τη συγγραφή πρωτότυπου θεατρικού έργου εμπνευσμένου από το όλον ή μέρος της τριλογίας του Στρατή Τσίρκα “Ακυβέρνητες Πολιτείες” και αφετέρου για τη θεατρική μεταφορά του μυθιστορήματος του Νίκου Μπακόλα, “Καταπάτηση”, αφού μελέτησε τα κείμενα, κατέληξε στην εξής διατύπωση της κρίσης της:

Η επιτροπή έκρινε ότι κανένα από τα τρία (3) έργα με θέμα τις “Ακυβέρνητες Πολιτείες” και τα επτά (7) έργα με θέμα την “Καταπάτηση”, που υποβλήθηκαν στον Διαγωνισμό δεν διαθέτει την αρτιότητα που θα δικαιολογούσε την απονομή του βραβείου και, συνεπώς, τη σκηνική του παρουσίαση.

Ξεχώρισε, ωστόσο, και θα ήθελε να διακρίνει από τα υπόλοιπα, δύο κείμενα -ένα για τον κάθε διαγωνισμό- με στόχο να ενθαρρύνει τους συγγραφείς να συνεχίσουν την προσπάθειά τους στο πεδίο της θεατρικής συγγραφής:

 

  1. «Η Έξοδος» (Ακυβέρνητες Πολιτείες) του Δημήτρη Καλαβρή, που υποβλήθηκε με το ψευδώνυμο Τ. Μπεληγιάννης

Το κείμενο διαθέτει πρωτοτυπία ως προς τη σύλληψη και ευχέρεια στον χειρισμό του λόγου και στη διαγραφή των χαρακτήρων.

 

  1. «Καταπάτηση: Πρόβες για μία παράσταση» του Αντώνη Γιανακού, που υποβλήθηκε με το ψευδώνυμο Αγγέλα Κ.

Το κείμενο αξιοποιεί το εύρημα του θεάτρου μέσα στο θέατρο, μεταφέροντας την εξέλιξη της ιστορίας στη σύγχρονη εποχή και εμφανίζοντας ενδιαφέροντες χαρακτήρες.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των θεατρικών κειμένων απαρτίσθηκε από τους:
Καρίνα Ιωαννίδου, θεατρική συγγραφέα
Μαρία Καραδελόγλου, σκηνογράφο
Πέτρο Κοκόζη, θεατρολόγο
Νικηφόρο Παπανδρέου, θεατρολόγο, ομ. καθηγητή Α.Π.Θ.