Δήλωση συμμετοχής για το "2ο Διεθνές Φεστιβάλ Διαβαλκανικού Θεάτρου"

16114984_1763017450687526_1662003127180992243_n

Σας γνωρίζουμε ότι, το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Διαβαλκανικού Θεάτρου, λαμβάνει χώραν καθ’ όλο το χρονικό διάστημα του έτους 2017, και σε ημερομηνίες, οι οποίες συμφωνούνται μεταξύ της Οργανωτικής Επιτροπής και των θεατρικών σχημάτων, τα οποία επιθυμούν να λάβουν μέρος.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1.     Το Φεστιβάλ λαμβάνει χώραν στην Αθήνα. Οι αθηναϊκοί θίασοι, οι οποίοι θα ήθελαν να λάβουν μέρος, εφ’  όσον  παρουσιάζουν ένα θεατρικό έργο, σε Θέατρο των Αθηνών, θα πρέπει να προσκαλούν επί τόπου την Επιτροπή Κρίσης του Φεστιβάλ, η οποία αποτελείται από εννέα άτομα, προκειμένου να παρακολουθήσει την παράσταση και να βαθμολογήσει κατά περίπτωσιν (βλ. ΒΡΑΒΕΙΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ).

2.     Για θεατρικά σχήματα, τα οποία προέρχονται από το Εξωτερικό, ή άλλες πόλεις, εκτός Αθηνών της Ελλάδος:  Η Οργανωτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα έξοδα χώρου για την παράσταση σε κεντρικό Θέατρο των Αθηνών. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των θεατρικών σχημάτων, βαρύνουν τους συμμετέχοντες.

3.     Στο Φεστιβάλ, μπορούν να λαμβάνουν μέρος θεατρικά σχήματα με ολοκληρωμένα θεατρικά έργα, έργα μίας πράξεως και Μονοδράματα. Τα έργα μπορεί να είναι παλαιότερα ή σύγχρονα, συγγραφέων των Βαλκανίων, ή από όλον τον κόσμο. Τα έργα θα παρουσιάζονται στην γλώσσα κάθε χώρας που συμμετέχει.

4.     Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος, θα πρέπει να στέλνουν στην Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, τα εξής στοιχεία: α) Όνομα και εθνικότητα συγγραφέως. β) Τίτλο θεατρικού έργου και χρονική διάρκεια παράστασης. γ) Περίληψη της υπόθεσης του έργου. δ) Εάν το έργο είναι μεταφρασμένο από άλλη γλώσσα, το όνομα του μεταφραστή.

5.     Απαραίτητα στοιχεία επίσης είναι: όνομα σκηνοθέτη, σκηνογράφου, χορογράφου, μουσικοσυνθέτη, ενδυματολόγου κ.ά. εφ΄ όσον υπάρχουν συντελεστών της παράστασης, καθώς και τα ονόματα των ηθοποιών.

6.     Εάν το έργο έχει ήδη παρουσιαστεί, να επισυνάπτεται και φωτογραφικό υλικό, για την καλύτερη προβολή της παράστασης στα πλαίσια του Φεστιβάλ.

7.     Ένεκα της μετακίνησης των θεατρικών σχημάτων, τα σκηνικά μπορεί να είναι αφαιρετικά.

8.     Ο χρόνος παρουσίασης του έργου καθορίζεται τουλάχιστον μετά από έναν μήνα, αφ’  ότου υποβληθεί η αίτηση.

9.     Η είσοδος στην παράσταση, εφ’ όσον πρόκειται για θεατρικά σχήματα από το Εξωτερικό, ή άλλες πόλεις της Ελλάδος, εκτός Αθηνών, είναι ελεύθερη για το κοινό. Τα θεατρικά σχήματα της Αθήνας, διατηρούν το δικαίωμα επιβολής εισόδου στην παράσταση με τις τιμές εισιτηρίων τις οποίες ορίζουν.

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ

Η παράσταση δίνεται ενώπιον κοινού και Επιτροπή Κρίσης και στο τέλος του χρόνου απονέμονται τα εξής Βραβεία:

Καλύτερου Θεατρικού έργου.

Καλύτερης θεατρικής παράστασης.

Καλύτερης θεατρικής ερμηνείας (Α΄ και Β΄ ανδρικού και γυναικείου ρόλου).

Καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού.

Καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη.

Καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα.

Καλύτερης σκηνοθεσίας.

Καλύτερης χορογραφίας.

Καλύτερης μουσικής σύνθεσης.

Καλύτερων τεχνικών εφφέ.

Τα Βραβεία, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να δίνονται και εξ’  ημισείας.

Τα Βραβεία είναι συμβολικά, απονέμονται στο τέλος του παρόντος ή τις αρχές του επομένου έτους στην Αθήνα, σε ειδική gala εκδήλωση, όπου παρευρίσκονται και οι Βραβευόμενοι.

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπός της διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Διαβαλκανικού Θεάτρου, είναι να συγκεντρώσει και προβάλλει την σύγχρονη θεατρική παραγωγή στα Βαλκάνια.

Σκοπός επίσης είναι να προβάλλονται τα βραβευμένα έργα στην χώρα τους με την οικονομική στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, με δική μας εισήγηση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται καθ’ όλην την διάρκειαν του έτους ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση: [email protected].

Θα υπάρχουν άμεσες απαντήσεις.

Οι γλώσσες αλληλογραφίας θα πρέπει να είναι η αγγλική, η γαλλική και η αλβανική.

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

 Σας γνωρίζουμε ότι, το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Διαβαλκανικού Θεάτρου, λαμβάνει χώραν καθ’ όλο το χρονικό διάστημα του έτους 2017, και σε ημερομηνίες, οι οποίες συμφωνούνται μεταξύ της Οργανωτικής Επιτροπής και των θεατρικών σχημάτων, τα οποία επιθυμούν να λάβουν μέρος.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1.     Το Φεστιβάλ λαμβάνει χώραν στην Αθήνα. Οι αθηναϊκοί θίασοι, οι οποίοι θα ήθελαν να λάβουν μέρος, εφ’  όσον  παρουσιάζουν ένα θεατρικό έργο, σε Θέατρο των Αθηνών, θα πρέπει να προσκαλούν επί τόπου την Επιτροπή Κρίσης του Φεστιβάλ, η οποία αποτελείται από εννέα άτομα, προκειμένου να παρακολουθήσει την παράσταση και να βαθμολογήσει κατά περίπτωσιν (βλ. ΒΡΑΒΕΙΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ).

2.     Για θεατρικά σχήματα, τα οποία προέρχονται από το Εξωτερικό, ή άλλες πόλεις, εκτός Αθηνών της Ελλάδος:  Η Οργανωτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα έξοδα χώρου για την παράσταση σε κεντρικό Θέατρο των Αθηνών. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των θεατρικών σχημάτων, βαρύνουν τους συμμετέχοντες.

3.     Στο Φεστιβάλ, μπορούν να λαμβάνουν μέρος θεατρικά σχήματα με ολοκληρωμένα θεατρικά έργα, έργα μίας πράξεως και Μονοδράματα. Τα έργα μπορεί να είναι παλαιότερα ή σύγχρονα, συγγραφέων των Βαλκανίων, ή από όλον τον κόσμο. Τα έργα θα παρουσιάζονται στην γλώσσα κάθε χώρας που συμμετέχει.

4.     Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος, θα πρέπει να στέλνουν στην Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, τα εξής στοιχεία: α) Όνομα και εθνικότητα συγγραφέως. β) Τίτλο θεατρικού έργου και χρονική διάρκεια παράστασης. γ) Περίληψη της υπόθεσης του έργου. δ) Εάν το έργο είναι μεταφρασμένο από άλλη γλώσσα, το όνομα του μεταφραστή.

5.     Απαραίτητα στοιχεία επίσης είναι: όνομα σκηνοθέτη, σκηνογράφου, χορογράφου, μουσικοσυνθέτη, ενδυματολόγου κ.ά. εφ΄ όσον υπάρχουν συντελεστών της παράστασης, καθώς και τα ονόματα των ηθοποιών.

6.     Εάν το έργο έχει ήδη παρουσιαστεί, να επισυνάπτεται και φωτογραφικό υλικό, για την καλύτερη προβολή της παράστασης στα πλαίσια του Φεστιβάλ.

7.     Ένεκα της μετακίνησης των θεατρικών σχημάτων, τα σκηνικά μπορεί να είναι αφαιρετικά.

8.     Ο χρόνος παρουσίασης του έργου καθορίζεται τουλάχιστον μετά από έναν μήνα, αφ’  ότου υποβληθεί η αίτηση.

9.     Η είσοδος στην παράσταση, εφ’ όσον πρόκειται για θεατρικά σχήματα από το Εξωτερικό, ή άλλες πόλεις της Ελλάδος, εκτός Αθηνών, είναι ελεύθερη για το κοινό. Τα θεατρικά σχήματα της Αθήνας, διατηρούν το δικαίωμα επιβολής εισόδου στην παράσταση με τις τιμές εισιτηρίων τις οποίες ορίζουν.

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ

Η παράσταση δίνεται ενώπιον κοινού και Επιτροπή Κρίσης και στο τέλος του χρόνου απονέμονται τα εξής Βραβεία:

Καλύτερου Θεατρικού έργου.

Καλύτερης θεατρικής παράστασης.

Καλύτερης θεατρικής ερμηνείας (Α΄ και Β΄ ανδρικού και γυναικείου ρόλου).

Καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού.

Καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη.

Καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα.

Καλύτερης σκηνοθεσίας.

Καλύτερης χορογραφίας.

Καλύτερης μουσικής σύνθεσης.

Καλύτερων τεχνικών εφφέ.

Τα Βραβεία, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να δίνονται και εξ’  ημισείας.

Τα Βραβεία είναι συμβολικά, απονέμονται στο τέλος του παρόντος ή τις αρχές του επομένου έτους στην Αθήνα, σε ειδική gala εκδήλωση, όπου παρευρίσκονται και οι Βραβευόμενοι.

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπός της διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Διαβαλκανικού Θεάτρου, είναι να συγκεντρώσει και προβάλλει την σύγχρονη θεατρική παραγωγή στα Βαλκάνια.

Σκοπός επίσης είναι να προβάλλονται τα βραβευμένα έργα στην χώρα τους με την οικονομική στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, με δική μας εισήγηση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται καθ’ όλην την διάρκειαν του έτους ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση: [email protected].

Θα υπάρχουν άμεσες απαντήσεις.

Οι γλώσσες αλληλογραφίας θα πρέπει να είναι η αγγλική, η γαλλική και η αλβανική.

Προηγούμενο άρθροΣεμινάρια χορού, υποκριτικής και κινηματογράφου στο Θέατρο "Δημήτρης Ροντήρης"
Επόμενο άρθροAthens Children’s Ballet -Ακροάσεις