Επιχορήγηση των ελεύθερων θεάτρων από τον κρατικό προϋπολογισμό

Μετά από αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εγκρίθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.) με σκοπό την πάγια Επιχορήγηση των Ελεύθερων Θεάτρων (ΑΔΑ: Ω0ΠΛΗ-ΝΨΑ).

Αυτό εμπράκτως σημαίνει ότι θα εγγράφεται ετησίως ένα χρηματικό ποσόν, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται κάθε χρόνο και το οποίο θα διατίθεται αποκλειστικά στο ελεύθερο θέατρο.

Στον κώδικα κατάταξης εσόδων κι εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού (αριθ.εγκυκλίου 2/50418/0020/17.9.2002), όπως ισχύει επιφέρουμε τις ακόλουθες μεταβολές: Α. Εγγράφεται ο ακόλουθος Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.) ως εξής: 2534 Επιχορήγηση των Ελευθέρων Θεάτρων αναφέρεται στην σχετική ΑΔΑ.

Προηγούμενο άρθροΚριτική για την παράσταση "Λυσσασμένη γάτα"
Επόμενο άρθροΚριτική για την παράσταση "Μαύρο χιόνι - το ημερολόγιο ενός μακαρίτη"