Εργαστήριο φωτογραφίας

Λέξεις & Σκέψεις

TRANSEUROPE / EYESCULTURE

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

31 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου, 3 έως 6 Νοεμβρίου, 21 έως 24 Νοεμβρίου & 27 έως 29 Νοεμβρίου 2019 | Στέγη & Ωνάσειος Βιβλιοθήκη

 Πέντε εργαστήρια από σημαντικούς φωτογράφους και εικαστικούς, που με το έργο τους ανατρέπουν το μέσο της φωτογραφίας όπως το αντιλαμβανόμαστε σήμερα.

Μια σειρά εργαστηρίων, που υλοποιούν οι Matteo Balduzzi και Παναγιώτης Λάμπρου, η Diana Blok, ο Mishka Henner, ο Moritz Neumüller και η Clare Strand, απευθύνονται σε φωτογράφους, εικαστικούς και, γενικότερα, σε όσους χρησιμοποιούν το φω­τογραφικό μέσο με δημιουργικό τρόπο. Τα εργαστήρια στοχεύ­ουν στην ανάπτυξη της τεχνικής των συμμετεχόντων, μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις του μέσου. Οι ειδικοί θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων – από το πορτρέτο μέχρι το αστικό τοπίο και από τη σχέση λόγου και εικόνας μέχρι τη χρήση δι­αδικτυακών πηγών και τη δημιουργία φωτογραφικών βιβλίων (photobooks).

Όλα τα εργαστήρια, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, επικεντρώνονται στην πρακτική εμπειρία, ενώ παράλληλα παρέχουν θεωρητική καθοδήγηση και εμπνέουν συζητήσεις που θέτουν σε δοκιμασία τις υφιστάμενες αντιλήψεις των συμμετεχόντων. Τα περισσότερα έχουν σχεδιαστεί για να κα­ταλήξουν στην παραγωγή πρωτότυπου φωτογραφικού έργου ή μιας έκδοσης. Τα εργαστήρια οργανώνονται στο πλαίσιο του Transeurope, μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη φωτογρα­φία και τις εικαστικές τέχνες, που περιλαμβάνει εργαστήρια, αξιολογήσεις portfolio και εκθέσεις.

Οργάνωση EuroMare, Eyesculture, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση