Κατάθεση θεατρικών έργων - προτάσεων προς την Πειραματική Σκηνή -1

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΕθνικό Θέατρο

Η Πειραματική Σκηνή -1 του Εθνικού Θεάτρου δέχεται προτάσεις για το ρεπερτόριο της περιόδου 2017-2018, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017.

Η υποβολή προτάσεων μπορεί να γίνεται:

1. Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]
Το θέμα του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνει τη φράση «Καλλιτεχνική πρόταση προς την Πειραματική Σκηνή -1 του Εθνικού Θεάτρου» και τον τίτλο της πρότασης.

2. Με κούριερ ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Εθνικό Θέατρο, Φειδίου 5
Υπ’ όψιν Πειραματικής Σκηνής -1

Απαιτούμενο περιεχόμενο:
Οι προτάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

• Στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης και διεύθυνσης e-mail) του
ατόμου / οργανισμού που καταθέτει την πρόταση.

• Τίτλος και σύντομη περιγραφή της πρότασης και του περιεχομένου της.

• Το κείμενο του έργου (εφ’ όσον πρόκειται για καινούριο θεατρικό έργο ή νέα μετάφραση), σε ένα αντίγραφο (εάν αποσταλεί ταχυδρομικά). Σε περίπτωση που η πρόταση συνδέεται με άλλου είδους πρωτογενές υλικό (μυθιστόρημα, ποίηση), πρέπει να συνυποβάλλεται το σχετικό υλικό, και, εφ’ όσον υπάρχει, η διασκευή του.

• Το βιογραφικό του προτείνοντος και τα βιογραφικά συντελεστών (εφ’ όσον η πρόταση συνδέεται με συγκεκριμένους συνεργάτες)

Σημειώσεις

• Κείμενα, CD, DVD και άλλο υλικό που υποβάλλονται δεν επιστρέφονται

• Το Εθνικό Θέατρο δεσμεύεται ότι δεν θα διανείμει ή κοινοποιήσει το υλικό της πρότασης προς οποιονδήποτε τρίτο.

• Το Εθνικό Θέατρο θα ενημερώσει για την αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης μέσω email.