Νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Θεάτρου

Με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λυδίας Κονιόρδου, ορίζονται τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου, με τριετή θητεία.

Πρόεδρος
Πουλαντζάς Βασίλειος του Κωνσταντίνου

Αντιπρόεδρος
Αξελός Ρήγας του Νικολάου

Μέλη
Βαρδαρός Λεωνίδας
Γαβρίλη Αλεξάνδρα
Σταθόπουλος Μιχαήλ
Τσιάνος Κωνσταντίνος
Χρυσούλης Ιωάννης

1 ΣΧΟΛΙΟ