Δωμάτια

Αρχείο Παίχτηκε από 28/06/2018 έως 29/06/2018
στο Πειραιώς 260
Διάρκεια: 50'
Κοστούμια: Ηρώ Βαγιώτη
Φωτισμοί: Αλέκος Γιάνναρος
Μουσική: Σοφία Καμαγιάννη
Χορογραφία: Ηρώ Αποστολέλλη & Αγνή Παπαδέλη-Ρωσσέτου
Χορεύουν: Ηρώ Αποστολέλλη, Κατερίνα Λιόντου, Δανάη Παπαζιάν, Αγνή Παπαδέλη-Ρωσσέτου, Μαρία Φουντούλη

Περιγραφή

Τα Δωμάτια είναι ένα έργο για πέντε χορεύτριες, οι οποίες λειτουργούν ως ομάδα, διατηρώντας και αναπτύσσοντας, όμως, η καθεμιά τη δική της γλώσσα αφήγησης. Εμβαθύνοντας στο προσωπικό της λεξιλόγιο, κάθε χορεύτρια αρθρώνει την κίνηση ως λόγο στο παρόν, ενώπιον των υπολοίπων και πάντα σε σχέση μαζί τους, υπό τη συνοδεία ζωντανής μουσικής. 

Περισσότερα

Η Ηρώ Αποστολέλλη και η Αγνή Παπαδέλη-Ρωσσέτου είναι νέες και ανερχόμενες δημιουργοί στον ελληνικό χορό.

Παραγωγή: Ομάδα Ditto

Το έργο υποστηρίζεται οικονομικά από το ΥΠΠΟ