90

Ημέρα παρουσίας στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 

Περιγραφή

Όλες οι δράσεις του προγράμματος Ανθρωπότητες θα εκπροσωπηθούν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τρόπο κατάλληλο για κάθε δράση και δομή και με αυτοπρόσωπη παρουσία συμμετεχόντων, ηχογραφήσεις, βίντεο, αναγνώσεις, παιχνίδι κλπ. Ζητούμενο δεν είναι να επαναληφθούν οι δράσεις, αλλά να παρουσιαστούν σε ένα πλαίσιο «γιορτής», αποφεύγοντας βαρυσήμαντες χειρονομίες.

Περισσότερα

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Συνεργάτης Παρασκευάς Τερεζάκης

Φωτογραφίες