Οδηγίες για την υποβολή προτάσεων - θεατρικών έργων προς το Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο ανακοινώνει ότι η διαδικασία υποβολής προτάσεων και θεατρικών έργων για την περίοδο 2019 - 2020 θα ξεκινήσει στις 20 Ιουνίου 2018 και θα ολοκληρωθεί στις 2 Aυγούστου 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προτάσεις ή τα έργα τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Η υποβολή προτάσεων μπορεί να γίνεται:
1. Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]
Το θέμα του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνει τη φράση «Καλλιτεχνική πρόταση προς το Εθνικό Θέατρο» και τον τίτλο της πρότασης ή «Κατάθεση θεατρικού έργου προς το Εθνικό Θέατρο».
2. Με κούριερ ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Εθνικό Θέατρο, Φειδίου 5, 10678
Υπ’ όψιν Τμήματος Δραματολογίου
Όλες οι έγκυρα κατατεθειμένες προτάσεις λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Απαιτούμενο περιεχόμενο
Οι προτάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες:
•    Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) του
ατόμου / φορέα που καταθέτει την πρόταση
•    Τίτλος και σύντομη περιγραφή της πρότασης και του περιεχομένου της
•    Το κείμενο του έργου (εφ’ όσον πρόκειται για καινούριο θεατρικό έργο ή νέα μετάφραση) σε ένα αντίγραφο (εάν η πρόταση αποσταλεί ταχυδρομικά). Σε περίπτωση που η πρόταση συνδέεται με άλλου είδους πρωτογενές υλικό (π.χ. μυθιστόρημα, ποίηση), πρέπει να συνυποβάλλεται το σχετικό υλικό, και, εφ’ όσον υπάρχει, η διασκευή του.
•    Το βιογραφικό του προτείνοντος και τα βιογραφικά συντελεστών (εάν η πρόταση συνδέεται με συγκεκριμένους συνεργάτες)

Σημειώσεις
•    Κείμενα, CD, DVD και άλλο υλικό που υποβάλλεται δεν επιστρέφεται.
•    Το Εθνικό Θέατρο δεσμεύεται ότι δεν θα διανείμει ή κοινοποιήσει το υλικό της πρότασης προς οιονδήποτε τρίτο.
•    Κάθε καλλιτέχνης μπορεί να καταθέσει μία μόνο πρόταση.
•    Το Εθνικό Θέατρο θα ενημερώσει για την αποδοχή ή μη της πρότασης μέσω email  ή επιστολής αλλά δεν υποχρεούται σε κανενός είδους κριτική αξιολόγηση των προτάσεων.
•    Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων θα γίνονται αποδεκτές μέσω e-mail, στην διεύθυνση [email protected], ή στα τηλέφωνα του τμήματος δραματολογίου: 210 3820525, 210 5288174.

Picture Designed by jcomp / Freepik