Θέατρα στην περιοχή Υμμητός

Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμμητού

Διεύθυνση: Αίθουσα Εκδηλώσεων Φιλοπρόοδου Ομίλου Υμηττού (Ανδρέα Λεντάκη-Αμισσού-Σμύρνης, Υμηττός)
Τηλ: 210-9707681, 210-7625856 , Email: [email protected]
www.foy.gr/
Πληροφορίες