Αρχική Νέα Εθνικό Θέατρο: Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων, που εκπλήρωσαν τα κριτήρια για τις θέσεις...

Εθνικό Θέατρο: Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων, που εκπλήρωσαν τα κριτήρια για τις θέσεις Β.1 (Καλλιτέχνες – εμψυχωτές) στο πλαίσιο της Πράξης «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Το Εθνικό Θέατρο ανακοινώνει τον Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων, που εκπλήρωσαν τα κριτήρια για την Θέση Β.1 µε τίτλο «Καλλιτέχνης – εµψυχωτής για την υλοποίηση προγράµµατος εφηβικού Θέατρου σε 2 σχολεία των ακόλουθων Περιφερειών: Αττική, ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο» σύµφωνα µε την Πρόσκληση 3617/07-09-2021 (Α∆Α:Ω120469ΗΓΥ) στο πλαίσιο της Πράξης «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά. Το Εθνικό Θέατρο θα συνάψει σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής (εκ περιτροπής) απασχόλησης µε τους 8 πρώτους επιτυχόντες, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.

empsixotes24.PNG

Οι υποψήφιοι δύνανται εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης του προσωρινού πίνακα κατάταξης , να υποβάλλουν ένσταση επί της σχετικής κατάταξης.

Οι ενστάσεις εξετάζονται µετά το πέρας της τεθείσης προθεσµίας , αναδιαµορφώνονται/ή µη ο πίνακας και υποβάλλεται προς έγκριση στο ∆Σ του Ε.Θ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εθνικού Θεάτρου θα αποφασίσει επί των ενστάσεων, αµετάκλητα, το αργότερο, εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Βασίλης Πουλαντζάς

Μπορείτε να βρείτε την επίσημη ανακοίνωση ΕΔΩ:

Προηγούμενο άρθροΑκρόαση από την ομάδα Artika
Επόμενο άρθροΣυνέντευξη με την ηθοποιό Αγγελική Παρδαλίδου για την παράσταση «Orlando»